Новости

19 квітня 2019 р. у НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбувся ІІІ Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень"

19 квітня 2019 р. на базі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбувся ІІІ Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень." У роботі Круглого столу взяли участь фахівці в галузі сучасної фонетики, мовознавчих аспектів вивчення дискурсу, актуальних питань методики навчання фонетики іноземної мови. Серед них - провідні науковці Київської фонетичної школи - доктори філол. наук, професори А.А. Калита, О.Р. Валігура, Л.І. Тараненко, запрошені іноземні доповідачі: професор О.Б. Карневська (Білорусь), Claudio Barna (Italy), Amanda Drye, Duncan Drye (United Kingdom).

За результатами роботи Круглого столу вийшов друком збірник його матеріалів.

Матеріали збірника містять доповіді фахівців, які віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень. Висвітлено різноаспектні питання звукової будови мови й мовлення; когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення; паралінгвальні характеристики емоційного мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та української мов, а також актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови.
Матеріали Круглого столу можуть бути цікавими й корисними широкому загалу науковців, викладачів і аспірантів.