June 2016

Відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти"

21 квітня 2016 р. у м. Київ на базі НТУУ "КПІ" (факультет лінгвістики, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти". Серед організаторів конференції - А. А. Калита, Л. І. Тараненко.

Вийшов друком збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур"

Вийшов друком збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур". У розділі "Сучасні дослідження звукової будови мови" представлені такі роботи: А. А. Калита "Когнітивна модель процесів породження і декодування темпоритму усного мовлення", Н. В. Деркач "Інтонаційні засоби відображення соціального статусу мовця в англійських прислів’ях з різною комунікативно-прагматичною функцією", І. Д.

Вітаємо Ларису Іванівну Тараненко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук!

Радо вітаємо Ларису Іванівну Тараненко із завершенням складної, копіткої праці, що увінчалася успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Вітаємо Ольгу Сергіївну Сокирську з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Ольгу Сергіївну, а також її наукового керівника Ларису Іванівну Тараненко з цією чудовою подією, бажаємо Ользі Сергіїівні подальшої плідної наукової праці на ниві лінгвістичних досліджень, цікавих наукових розвідок і відкриттів!

Тема дисертаційної праці: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВІДМОВИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови).