Новости

Вихід збірника наукових праць, присвяченого ювілею д-ра філол. наук, професора Алли Андріївни Калити

Шановні відвідувачі сайту, вашій увазі пропонується міжнародний збірник наукових праць "Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства", присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Андріївни Калити. Збірник містить праці українських і зарубіжних дослідників, в яких розглянуто актуальні питання сучасного мовознавства, пов'язані з колом інтересів А.А. Калити.

Вихідні дані збірника: Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства : [міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювілею проф. Алли Андріївни Калити]. — К. : НТУУ “КПІ”, 2015. — 264 с.