Наша команда

Красовська Інна Валеріївна

Красовська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
У 1998 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю „Англійська і французька мови та переклад”.
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних емоцій (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити. (автореферат).
Має понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій. У межах теоретичного пошуку нею здійснено аналіз можливостей використання лінгвокогнітивного підходу до експериментального визначення просодичних моделей коректної актуалізації висловлень на позначення позитивних емоцій та розроблено робочу класифікацію висловлень на позначення позитивних емоцій для їхнього експериментально-фонетичного дослідження, а також уперше здійснено спробу прослідкувати особливості взаємодії просодичних та паралінгвальних засобів в актуалізації смислу висловлень на позначення позитивних емоцій.