Новости

Вийшов друком збірник матеріалів V Круглого столу з міжнародною участю

збірник матеріалів V Круглого столу Вийшов друком збірник матеріалів V Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень". Нагадаємо, що засідання Круглого столу відбулося 22 квітня 2021 р. в форматі онлайн-конференції. Організатором заходу виступила кафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського, очільницею якої є лідер Київської фонетичної школи доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.

У збірнику матеріалів Круглого столу віддзеркалено сучасні напрями фонетичних досліджень, висвітлено різноаспектні звукові будови мови й мовлення; когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення; паралінгвальні характеристики емоційного мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та української мови, а також актуальність методики викладання фонетики іноземної мови.