Новости

Вітаємо Валентину Володимирівну Марченко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації В. В. Марченко на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Валентину Володимирівну та її наукового керівника Аллу Андріївну Калиту з цією визначною подією. Зауважимо, що захист цієї цікавої та оригінальної роботи на тему: «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)» викликав суттєвий інтерес серед наукової спільноти, що знайшов своє відображення в пожвавленій дискусії. Бажаємо Валентині Володимирівні подальшої плідної наукової праці на ниві лінгвістичних досліджень, цікавих наукових розвідок і відкриттів, зокрема при розгляді такої незвичної та актуальної проблеми, як взаємозв'язок інтонації мовлення та музики.

Тема дисертаційної праці: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТОНАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ МОВЛЕННЄВО-МУЗИЧНИХ ТВОРАХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)".

Анотація до праці: У роботі, виконаній на ґрунті функціонально-комунікативного підходу до досліджень фонетичних явищ, встановлено комунікативно-когнітивну специфіку функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (ММТ). ММТ систематизовано за видом комунікації, домінуючою інтонаційною моделлю, типом взаємодії тексту й музики, співвіднесенням лексико-семантичного насичення й мажорно-мінорних структур, рівнем актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу. Уточнено дефініції мовленнєво-музичної комунікації, ММТ, пісенного дискурсу. Побудовано синергетичну модель процесу породження й актуалізації ММТ адресантом та обґрунтовано чотири моделі декодування ММТ, які характеризуються паритетною взаємодією засобів різних рівнів мови й музики, домінуванням мовленнєвих або музичних компонентів та реверсивною схемою декодування. Експериментально встановлено інваріантну та варіантні інтонаційні моделі актуалізації англомовних ММТ, які функціонують в офіційній, неофіційній та інтимній мовленнєво-музичній комунікації.