Новости

Вітаємо М. П. Колісник із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук!

Від імені представників Київської фонетичної школи щиро вітаємо Марину Павлівну Колісник із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 - германські мови). Окремі теплі привітання від колективу школи нашому лідеру й науковому керівникові Марини Павлівни - доктору філологічних наук, професору Калиті Аллі Андріївні :-)

Захист дисертації на тему "Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років" відбувся 4 грудня 2015 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Офіційними опонентами на захисті дисертації виступили доктор філологічних наук, професор Валігура Ольга Романівна й кандидат філологічних наук, доцент Паращук Валентина Юліївна.

Нижче наводимо анотацію до захищеної дисертації:

У дисертації здійснено аналіз варіативності фонетичних, лексичних і граматичних відхилень за ознаками часових проміжків функціонування діалекту, також статі, віку та соціокультурного рівня його носіїв.

Сформовані матриці частотних показників досліджуваних відхилень демонструють зміну загальноприйнятої тенденції, згідно з якою особливості функціонування ПСД Англії 1960-2010 років засвідчують суттєве діалектне варіювання на всіх мовах (з домінуванням на фонетичному) та різний ступінь соціокультурної залежності: від високого у 1960-1990 роках до мінімального або нульового після 2000-х років. Виявлено високу частоту діалектних відхилень від норми у мовленні не лише 61-80-річних представників регіону, але й у 16-20-річних, що корелює з основними етапами соціалізації людини. Встановлено, що мовлення жінок відзначається більшою коректністю на фонетичному та лексичному рівнях. На граматичному рівні зафіксовано практично однакову частоту відхилень і у жінок, і у чоловіків.