Новости

Вимоги ДСТУ 8302:2015 щодо оформлення бібліографічних записів

З 2015 р. запроваджено нові вимоги щодо оформлення бібліографічних записів. Див. пояснення та приклади оформлення наукових джерел у поданих нижче файлах.