Наша команда

Валігура Ольга Романівна

Валігура Ольга Романівна Валігура Ольга Романівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтонаційні ознаки інформаційної структури озвученого навчально-наукового тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом проф. М.П. Дворжецької.
Докторську дисертацію на тему «Лингвокогнітивні і комуникативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців)» (автореферат)  захищено в 2010 р. під керівництвом проф. А.А. Калити.
Творчий доробок О.Р. Валігури охоплює: когнітивну модель продукування мовлення психічною сферою індивіда; типологію ознак білінгвізму; загальну когнітивну модель розумово-мовленнєвої діяльності білінгва та стохастичну модель породження інтерферованого мовлення.