Наші праці

Валігура О.Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Монографія.

Невизначено

У монографії пропонується новий, інтегрований підхід до вивчення феномену двомовності та фонетичної інтерференції в межах когнітивно-дискурсивної парадигми. Розкривається природа явища фонетичної інтерференції в англійському мовленні носіїв української мови з погляду взаємодії концептуальних положень лінгвокомунікативного і комунікативного підходів до тлумачення її сутності. Обґрунтовуються методологічні передумови створення типології білінгвізму, узагальнена класифікація ознак різновидів мовної та мовленнєвої інтерференції, класифікація ознак фонетичної інтерференції, когнітивна модель продукування мовлення та просторова модель розумово-мовленнєвої діяльності білінгва.