Валігура Ольга Романівна

Валігура О.Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Монографія.

У монографії пропонується новий, інтегрований підхід до вивчення феномену двомовності та фонетичної інтерференції в межах когнітивно-дискурсивної парадигми. Розкривається природа явища фонетичної інтерференції в англійському мовленні носіїв української мови з погляду взаємодії концептуальних положень лінгвокомунікативного і комунікативного підходів до тлумачення її сутності.

Невизначено