Новини

30.05-3.06.2018 р. у м. Філадельфія, США відбувся 47й щорічний симпозіум Care of the Professional Voice, організатор - VOICEFOUNDATION.ORG (https://voicefoundation.org/).

Програма симпозіуму: https://voicefoundation.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-Sypmosium-Pr...

6-8 березня 2019 р. у м. Бремен (Німеччина) у межах 41-ї конференції German Linguistic Society (DGfS) відбудеться семінар "Іконічність у мові" (Iconicity in Language).

Вимоги до тез: Abstracts should be anonymous and at most 2 pages in length, 12pt, examples and references included. Please send your abstracts electronically in pdf-format to khnvanessa@yahoo.de, and include your name, affiliation and the title of the abstract in the body of the e-mail. The talks will be 20 minutes + 10 minutes discussion.

З 2015 р. запроваджено нові вимоги щодо оформлення бібліографічних записів. Див. пояснення та приклади оформлення наукових джерел у поданих нижче файлах.

29 червня 2017 р. у Херсонському державному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Інни Леонідівни Гуменюк "Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (еспериментально-фонетичне дослідження)". Офіційними опонентами на захисті виступили доктор філологічних наук, професор Валігура О.Р. та кандидат філологічних наук, доцент Паращук В.Ю.

Вітаємо Інну Леонідівну та її наукового керівника, доктора філологічних наук, професора Аллу Андріївну Калиту з успішним захистом і бажаємо подальшої плідної наукової творчості, наснаги та натхнення!

Збірник_НУЧК_2018_титул

Пропонуємо вашій увазі збірник "Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень: Матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 квітня 2018 р.)" Збірник містить такі статті фонетичної тематики: Деркач Н.В. Динамічні показники англійських прислів’їв з різними комунікативно-прагматичними функціями (С. 22-27); Кузьмичева А.А. Ирония в речи (на материале немецкого языка) (С. 63-67).

Збірник матеріалів Круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень»

   26-27 квітня 2018 р. на базі кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся Круглий стіл «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». За матеріалами роботи Круглого столу вийшов друком збірник тез доповідей, що віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень.

Вийшов друком збірник VIІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур" (28-29 квітня 2017 р., Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Збірник містить такі матеріали фонетичної тематики:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шановні колеги!

Нагадуємо, що в п'ятницю, 12 травня, у приміщенні факультету лінгвістики НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбудеться Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень". Програмою Круглого столу передбачено виступи провідних фахівців у галузі фонетики, презентація монографії д-ра філол. наук, професора А. А. Калити "Энергетика речи", стендові доповіді, виступи науковців у галузі лінгвістики та лінгводидактики з різних ВНЗ України. Звіт про роботу Круглого столу буде розміщений на сайті Київської фонетичної школи.

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації В. В. Марченко на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Валентину Володимирівну та її наукового керівника Аллу Андріївну Калиту з цією визначною подією.

22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Ольгу Сергіївну, а також її наукового керівника Ларису Іванівну Тараненко з цією чудовою подією, бажаємо Ользі Сергіїівні подальшої плідної наукової праці на ниві лінгвістичних досліджень, цікавих наукових розвідок і відкриттів!

Тема дисертаційної праці: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВІДМОВИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови).

Сторінки