Наші праці

Гуменюк І.Л. Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (експериментально-фонетичне дослідження).

Невизначено

У дисертації, виконаній на ґрунті функціонально-комунікативного підходу до вивчення фонетичних явищ, встановлено специфіку інтонаційного оформлення англомовних пейзажних описів. Уточнено їхнє визначення, місце і роль в англомовному художньому тексті.

Досліджувані описи класифіковано за місцевою належністю, видом ландшафту, порами року, перебігом часу доби, ступенем динамічності, позицією у структурі тексту, обсягом опису та його емоційно-прагматичного потенціалу.

Побудовано модель взаємодії мовних одиниць, що беруть участь у реалізації описових фрагментів, яка харатеризується одновекторною і різновекторною взаємодією мовних засобів.

Експериментально встановлено інваріантні та варіантні інтонаційні моделі актуалізації англомовних пепйзажних описів, представлені відповідно до їхнього типу і виду та рівня емоційно-прагматичного потенціалу (високий, середній і низький).