Гуменюк Інна Леонідівна

Гуменюк І.Л. Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (експериментально-фонетичне дослідження).

У дисертації, виконаній на ґрунті функціонально-комунікативного підходу до вивчення фонетичних явищ, встановлено специфіку інтонаційного оформлення англомовних пейзажних описів. Уточнено їхнє визначення, місце і роль в англомовному художньому тексті.

Досліджувані описи класифіковано за місцевою належністю, видом ландшафту, порами року, перебігом часу доби, ступенем динамічності, позицією у структурі тексту, обсягом опису та його емоційно-прагматичного потенціалу.

Невизначено