Новости

Програма Круглого столу «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (Київ, НТУУ "КПІ", 12 травня 2017 року)

Шановні колеги!

Нагадуємо, що в п'ятницю, 12 травня, у приміщенні факультету лінгвістики НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбудеться Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень". Програмою Круглого столу передбачено виступи провідних фахівців у галузі фонетики, презентація монографії д-ра філол. наук, професора А. А. Калити "Энергетика речи", стендові доповіді, виступи науковців у галузі лінгвістики та лінгводидактики з різних ВНЗ України. Звіт про роботу Круглого столу буде розміщений на сайті Київської фонетичної школи.

З програмою Круглого столу можна ознайомитися, завантаживши прикріплений до новини файл.