Новини

VIІ-a Міжнародна науково-практична конференція "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур" відбудеться у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка 22–23 квітня 2016 р. До початку роботи конференції планується випуск тез доповідей (обсяг тез - до 1000 слів). Остаточний термін подачі матеріалів – 22.03.2016 р.

Від імені представників Київської фонетичної школи щиро вітаємо Марину Павлівну Колісник із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 - германські мови). Окремі теплі привітання від колективу школи нашому лідеру й науковому керівникові Марини Павлівни - доктору філологічних наук, професору Калиті Аллі Андріївні :-)

Ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція "Мови і світ: дослідження та викладання" відбудеться 17-18 березня 2016 року на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ). ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується опублікування статей у Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки(входять до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт). Термін подання статей - до 20 січня 2016 р.

ІІІ  Міжнародна науково-практична конференція "МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ" відбудеться 21 квітня 2016 р. за адресою: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ. Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції. Інформаційний лист конференції прикріплений нижче.

Шановні відвідувачі сайту, вашій увазі пропонується міжнародний збірник наукових праць "Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства", присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Андріївни Калити. Збірник містить праці українських і зарубіжних дослідників, в яких розглянуто актуальні питання сучасного мовознавства, пов'язані з колом інтересів А.А. Калити.

Сторінки