Новини

Збірка Вийшов друком збірник матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень".

Вихідні дані: Сучасні тенденції фонетичних дослідженнь // зб. матеріалів  ІV Круглого столу з міжнар. участю (23 квітня 2020 р., м. Київ). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2020. - 140 с.

19 квітня 2019 р. на базі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбувся ІІІ Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень." У роботі Круглого столу взяли участь фахівці в галузі сучасної фонетики, мовознавчих аспектів вивчення дискурсу, актуальних питань методики навчання фонетики іноземної мови. Серед них - провідні науковці Київської фонетичної школи - доктори філол. наук, професори А.А. Калита, О.Р. Валігура, Л.І. Тараненко, запрошені іноземні доповідачі: професор О.Б. Карневська (Білорусь), Claudio Barna (Italy), Amanda Drye, Duncan Drye (United Kingdom).

14 лютого 2019 р. у Київському національному лінгвістичному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Ірини Олександрівни Андрущенко "Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (еспериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)". Офіційними опонентами на захисті виступили доктор філологічних наук, професор Валігура О.Р. та кандидат філологічних наук, доцент Паращук В.Ю.

30.05-3.06.2018 р. у м. Філадельфія, США відбувся 47й щорічний симпозіум Care of the Professional Voice, організатор - VOICEFOUNDATION.ORG (https://voicefoundation.org/).

Програма симпозіуму: https://voicefoundation.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-Sypmosium-Pr...

6-8 березня 2019 р. у м. Бремен (Німеччина) у межах 41-ї конференції German Linguistic Society (DGfS) відбудеться семінар "Іконічність у мові" (Iconicity in Language).

Вимоги до тез: Abstracts should be anonymous and at most 2 pages in length, 12pt, examples and references included. Please send your abstracts electronically in pdf-format to [email protected], and include your name, affiliation and the title of the abstract in the body of the e-mail. The talks will be 20 minutes + 10 minutes discussion.

З 2015 р. запроваджено нові вимоги щодо оформлення бібліографічних записів. Див. пояснення та приклади оформлення наукових джерел у поданих нижче файлах.

29 червня 2017 р. у Херсонському державному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Інни Леонідівни Гуменюк "Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (еспериментально-фонетичне дослідження)". Офіційними опонентами на захисті виступили доктор філологічних наук, професор Валігура О.Р. та кандидат філологічних наук, доцент Паращук В.Ю.

Вітаємо Інну Леонідівну та її наукового керівника, доктора філологічних наук, професора Аллу Андріївну Калиту з успішним захистом і бажаємо подальшої плідної наукової творчості, наснаги та натхнення!

Збірник_НУЧК_2018_титул

Пропонуємо вашій увазі збірник "Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень: Матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 квітня 2018 р.)" Збірник містить такі статті фонетичної тематики: Деркач Н.В. Динамічні показники англійських прислів’їв з різними комунікативно-прагматичними функціями (С. 22-27); Кузьмичева А.А. Ирония в речи (на материале немецкого языка) (С. 63-67).

Збірник матеріалів Круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень»

   26-27 квітня 2018 р. на базі кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся Круглий стіл «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». За матеріалами роботи Круглого столу вийшов друком збірник тез доповідей, що віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень.

Вийшов друком збірник VIІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур" (28-29 квітня 2017 р., Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Збірник містить такі матеріали фонетичної тематики:

Сторінки