Наші праці

Тараненко Л.І. ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ПРИТЧ

Невизначено

У статті на основі аудитивного аналізу текстів англомовних притч установлено специфіку їхнього просодичного оформлення, а також обгрунтовано інваріантну та варіантну інтонаційні моделі організації їх структурно-фабульних елементів. За результатами оцінки рівнів емоційного і прагматичного потенціалів озвученої притчі описано енергетичні особливості просодичного оформлення її структурно-фабульних елементів.

Ключові слова: англомовна притча, структурно-фабульні елементи, аудитивний аналіз, просодичні засоби, інваріантна й варіантна просодичні моделі, емоційний і прагматичний потенціали.