Наші праці

Тараненко Л.І. ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОГО АНЕКДОТУ

Невизначено

У статті за результатами аудитивного й акустичного аналізів текстів англійських анекдотів установлено енергетичні особливості їхнього просодичного оформлення. Опис енергетичної картини усної актуалізації текстів анекдотів було здійснено відповідно до фундаментального принципу збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення, покладеного в основу енергетичної теорії мовлення, у межах якої мовлення розглядається в координатах «емоція» – «прагматика» – «смисл». Для визначення особливостей комплексної взаємодії емоційних, прагматичних, семантичних і структурних факторів функціонування просодичних підсистем озвучених текстів анекдотів було обґрунтовано два варіанти алгоритмічно-фабульної моделі розгортання їхніх сюжетів, один із яких наближений за структурою до казки (вступ → коментар → кода), а інший – до загадки (тема → коментар → кода). Традиційним методом лінгвістичної інтерпретації результатів експериментально-фонетичного дослідження встановлено інваріантну інтонаційну модель усної актуалізації англійських анекдотів, параметри якої описано в межах структурно-фабульних компонентів тексту та на їхніх стиках. Через застосування кількісного К-критерію визначення рівня актуалізації емоційного і прагматичного потенціалів анекдоту побудовано його типову енергограму. Аналізом енергограм з’ясовано, що анекдот характеризується низьким рівнем емоційного і прагматичного потенціалів ініціальних структурно-фабульних елементів та зростанням прагматичного потенціалу до високої зони, а емоційного – до низької зони середнього рівня у «коді». Підвищенню емоційного і прагматичного потенціалів анекдотів слугують семантичні контрасти, які набувають ролі смислових актуалізаторів тексту завдяки їхньому виділенню просодичними контрастами. З’ясовано, що застосування функціонально-енергетичного підходу факторів під час усної актуалізації текстів різних жанрів.

Ключові слова: текст англійського анекдоту, структурні компоненти, фабульні елементи, аудитивний і акустичний аналіз, просодичні засоби, інваріантна інтонаційна модель, К-критерій рівня емоційного і прагматичного потенціалів, енергограма.