Наші праці

Тараненко Л.І. Просодична зв'язність англійської прозової байки: Монографія.

Невизначено

Монографію присвячено дослідженню особливостей функціонування просодичних засобів у забезпеченні зв’язності тексту англійської прозової байки. У праці обґрунтовано інтерпретаційну модель розумово-мовленнєвих процедур актуалізації англійської прозової байки мовцем та декодування її зв’язності слухачем. Систематизовано функціональні, структурні й семантичні ознаки байки, які визначають специфіку взаємодії просодичних засобів зв’язності її тексту.

Запропоновано новий метод фабульного аналізу різних за прагматичною спрямованістю та етичною ідеєю (позитивною або негативною) текстів байок. Експериментально встановлено інваріантну й варіантні реалізації інтонаційної моделі оформлення зв’язності англійської прозової байки.