Наші праці

Тараненко Л.І. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми

Невизначено

У монографії представлено загальнолінгвістичні основи наукового вирішення проблеми усної актуалізації англійських прозових фольклорних текстів малої форми, здійсненого з використанням сучасних надбань таких суміжних з фонетикою наук, як когнітивістика, психологія та синергетика, шляхом об'єднання існуючого у них знання на ґрунті системного підходу. У межах функціонально-прагматичного підходу автор розкриває теоретичні можливості проведення енергетичного аналізу специфіки функціонування системи просодичних засобів англійських фольклорних текстів малої форми. Обґрунтовано теоретичні передумови й методологічні основи експерименталльно-фонетичного дослідження просодичної організації англійських фольклорних текстів малої форми.