Наші праці

Калита А.А., Тараненко Л.И. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ СУГГЕСТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В КОММУНИКАЦИИ

Невизначено

На основі методологічних принципів і методів системного аналізу авторами розглянуто альтернативне різноманіття смисломістких елементів, що входять до понять
стратегія, тактика, метод, прийом і засіб комунікативно-сугестивного впливу. Скориговано наявні формулювання зазначених понять. З урахуванням дихотомії “мета – засіб”
сформовано узагальнену класифікацію засобів реалізації комунікативної стратегії та структурно-логічну схему змісту її елементів.

Ключові слова: комунікація, сугестивний вплив, стратегія, тактика, метод, прийом, засіб, класифікація, структурно-логічна схема.