Наші праці

Калита А.А., Тараненко Л.І. A Concise Dictionary of Phonetic Terms

Невизначено

Метою словника є формування у студентів знань, умінь і навичок, спрямованих на успішне оволодіння термінологією з фонетики англійської мови.
Як нормативно-довідниковий посібник словник розрахований не лише на студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають англійську мову як фахову дисципліну у вищому навчальному закладі, а й на аспірантів, здобувачів, які працюють зі спеціальною англомовною літературою з цього фаху, а також для тих, хто бажає поглибити свої знання з практичної й теоретичної фонетики англійської мови.