Наші праці

Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання: Монографія.

Невизначено

У монографії вперше здійснюється системне дослідження проблеми вивчення механізмів і визначення закономірностей функціонування фонетичних засобів сегментного й надсегментного рівнів під час актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. Обґрунтовуються загальнолінгвістичні основи, теоретичні передумови й методологічні засади наукового вирішення питань, що складають проблему, та наводяться результати експериментальної перевірки ряду теоретичних положень, сформульованих у праці. Пропонуються методологічні основи та системна методика створення фонофонду культури англійської вимови.