Новости

Вітаємо Ольгу Сергіївну Сокирську з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Ольгу Сергіївну, а також її наукового керівника Ларису Іванівну Тараненко з цією чудовою подією, бажаємо Ользі Сергіїівні подальшої плідної наукової праці на ниві лінгвістичних досліджень, цікавих наукових розвідок і відкриттів!

Тема дисертаційної праці: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВІДМОВИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови).

Анотація до праці:

Дисертацію присвячено дослідженню соціолінгвістичних особливостей функціонування і взаємодії просодичних засобів вираження відмови в англійському діалогічному мовленні. Запропоновані у праці модель функціонування механізмів кодування й декодування смислу відмови в діалогічному мовленні, класифікації ознак тактик реалізації відмови та провідних лінгвістичних ознак актуалізації різних видів і типів висловлень відмови уможливили здійснення аналізу й систематизації їхніх функціональних, структурних і соціолінгвістичних особливостей, що визначають специфіку просодичного оформлення відмови.

Обґрунтовано схему можливих причин породження свідомістю адресата конкретних класів відмови, на основі яких за результатами виконання аудитивного й акустичного аналізу здійснено опис варіантних інтонаційних моделей англійських висловлень відмови, віднесених до кожного із зазначених класів.

Експериментально встановлено інваріант інтонаційної моделі англійських висловлень відмови та диференційні ознаки її варіантних реалізацій, описані у відповідності з високим, середнім і низьким соціокультурними рівнями мовців.

Ключові слова: англійські висловлення відмови, діалогічне мовлення, високий, середній і низький соціокультурний рівень, класи причин породження відмови, емоційно-прагматичний потенціал, просодичні засоби, аудитивний та акустичний аналіз, інваріантна й варіантні інтонаційні моделі.