Новости

Вийшов друком збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур"

Вийшов друком збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур". У розділі "Сучасні дослідження звукової будови мови" представлені такі роботи: А. А. Калита "Когнітивна модель процесів породження і декодування темпоритму усного мовлення", Н. В. Деркач "Інтонаційні засоби відображення соціального статусу мовця в англійських прислів’ях з різною комунікативно-прагматичною функцією", І. Д. Забужанська "Методологічні основи дослідження лінгвокогнітивних параметрів ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії)", А. А. Кузьмичева (Нижній Новгород, Росія) "Тональные характеристики просодической структуры иронического высказывания в немецком языке", В. В. Марченко "Закономірності інтегрованого функціонування інтонації мовлення й інтонації музики у мовленнєво-музичних творах", О. С. Сокирська "Prosodic organization of English refusal utterances".

Файл: