Новости

Відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти"

21 квітня 2016 р. у м. Київ на базі НТУУ "КПІ" (факультет лінгвістики, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти". Серед організаторів конференції - А. А. Калита, Л. І. Тараненко. За результатами конференції надрукований збірник "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.21 квітня 2016 р. НТУУ "КПІ". - К.: Кафедра. - 220 с.