Новости

Ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція "Мови і світ: дослідження та викладання", 17-18 березня 2016 р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Термін подання статей (ДАК) - до 20 січня 2016 р.

Ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція "Мови і світ: дослідження та викладання" відбудеться 17-18 березня 2016 року на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ). ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується опублікування статей у Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки(входять до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт). Термін подання статей - до 20 січня 2016 р.

Інформація про конференцію й вимоги до оформлення статей - див. за посиланням http://www.kspu.kr.ua/ua/movy-i-svit-doslidzhennia-ta-vykladannia-2015