Новости

Конференція в НТУУ "КПІ", 21 квітня 2016 р., подання тез до 15 березня

ІІІ  Міжнародна науково-практична конференція "МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ" відбудеться 21 квітня 2016 р. за адресою: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ. Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції. Інформаційний лист конференції прикріплений нижче.