Новости

Вітаємо Ірину Олександрівну Андрущенко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук!

14 лютого 2019 р. у Київському національному лінгвістичному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Ірини Олександрівни Андрущенко "Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (еспериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)". Офіційними опонентами на захисті виступили доктор філологічних наук, професор Валігура О.Р. та кандидат філологічних наук, доцент Паращук В.Ю.

Вітаємо Ірину Олександрівну та її наукового керівника, доктора філологічних наук, професора Аллу Андріївну Калиту з успішним захистом! У межах цікавої й оригінальної роботи І. О. Андрущенко було запропоновано новаторську методику експериментально-фонетичного дослідження інтонаційних ознак публічного мовлення політиків у психолінгвістичному аспекті з огляду на домінуючі акцентуації їхнього характеру. Жваве й позитивне обговорення результатів дослідження під час захисту підтвердило актуальність розглядуваної дисертаційної роботи і зацікавленість нею провідних українських мовознавців-германістів.

  Скарбничка наукового доробку Київської фонетичної школи поповнилася ще одним неординарним, цінним дослідженням, виконаним під керівництвом очільниці школи - Алли Андріївни Калити.

Анотація (узято з автореферату І.О. Андрущенко, с. 18): Дисертацію присвячено вивченню просодичних характеристик публічного мовлення акцентуйованих особистостей на матеріалі інавгураційних і програмних промов американських президентів і британських прем'єр-міністрів другої половини ХХ ст. З'ясовано, що політичним діячам притаманні чотири типи акцентуацій характеру: демонстративна, застрягаюча, педантична і збудлива. Дослідження публічного мовлення акцентуйованих політиків дозволило встановити інваріантні та варіантні просодичні моделі реалізації ними публічного мовлення.