Новости

Збірник VIІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур"

Вийшов друком збірник VIІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур" (28-29 квітня 2017 р., Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Збірник містить такі матеріали фонетичної тематики:

Деркач Н. В. Просодична організація англійських прислів’їв з функцією несхвалення, осуду та критики (С. 79-83); Куценко М. А. Обгрунтування статусу висловлень співчуття в англійському діалогічному мовленні (С. 86-89); Кузьмичёва А. А. Темпоральный компонент просодии (на материале немецких восклицательных иронических высказываний) (С. 89-91).