Наші праці

Калита А.А., Клименюк А.В. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ РЕЧЕМЫШЛЕНИЯ И МЫСЛЕДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

Неопределенный

У роботі із застосуванням теоретичного апарату низки психологічних, лінгвістичних і соціальних наук на основі системного підходу та сучасної синергетичної доктрини теорії хаосу обґрунтовано методо-
логію моделювання когнітивних процесів мислення під час породження мовлення та мисленнєвого проектування дій людини. Показано високу можливість розширення кола міждисциплінарних досліджень з опорою на глобальну модель піраміди сфер духовного буття індивіда як на універсальну концептуальну модель наукового розгляду будь-яких когнітивних явищ, процесів або подій, пов’язаних з породженням мовлення та мисленнєвою діяльністю людини.

Ключові слова: методологія, моделювання, когнітивні процеси, сфери духовного буття індивіда, мислення під час породження мовлення та мисленнєве проектування дій, концепт, енергія рефлексу й інстинкту.