Новини

Збірник матеріалів Круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень»

   26-27 квітня 2018 р. на базі кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся Круглий стіл «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». За матеріалами роботи Круглого столу вийшов друком збірник тез доповідей, що віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень.

Вийшов друком збірник VIІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур" (28-29 квітня 2017 р., Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Збірник містить такі матеріали фонетичної тематики:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шановні колеги!

Нагадуємо, що в п'ятницю, 12 травня, у приміщенні факультету лінгвістики НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбудеться Круглий стіл "Сучасні тенденції фонетичних досліджень". Програмою Круглого столу передбачено виступи провідних фахівців у галузі фонетики, презентація монографії д-ра філол. наук, професора А. А. Калити "Энергетика речи", стендові доповіді, виступи науковців у галузі лінгвістики та лінгводидактики з різних ВНЗ України. Звіт про роботу Круглого столу буде розміщений на сайті Київської фонетичної школи.

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації В. В. Марченко на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Валентину Володимирівну та її наукового керівника Аллу Андріївну Калиту з цією визначною подією.

22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Радо вітаємо Ольгу Сергіївну, а також її наукового керівника Ларису Іванівну Тараненко з цією чудовою подією, бажаємо Ользі Сергіїівні подальшої плідної наукової праці на ниві лінгвістичних досліджень, цікавих наукових розвідок і відкриттів!

Тема дисертаційної праці: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВІДМОВИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови).

Радо вітаємо Ларису Іванівну Тараненко із завершенням складної, копіткої праці, що увінчалася успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Вийшов друком збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур". У розділі "Сучасні дослідження звукової будови мови" представлені такі роботи: А. А. Калита "Когнітивна модель процесів породження і декодування темпоритму усного мовлення", Н. В. Деркач "Інтонаційні засоби відображення соціального статусу мовця в англійських прислів’ях з різною комунікативно-прагматичною функцією", І. Д.

21 квітня 2016 р. у м. Київ на базі НТУУ "КПІ" (факультет лінгвістики, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти". Серед організаторів конференції - А. А. Калита, Л. І. Тараненко.

VIІ-a Міжнародна науково-практична конференція "Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур" відбудеться у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка 22–23 квітня 2016 р. До початку роботи конференції планується випуск тез доповідей (обсяг тез - до 1000 слів). Остаточний термін подачі матеріалів – 22.03.2016 р.

Від імені представників Київської фонетичної школи щиро вітаємо Марину Павлівну Колісник із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 - германські мови). Окремі теплі привітання від колективу школи нашому лідеру й науковому керівникові Марини Павлівни - доктору філологічних наук, професору Калиті Аллі Андріївні :-)

Сторінки